Dokončí

  • Finishes

    Dokončí

    Povrchová úprava je povrch podkladového materiálu, který vytváří vrstvu s matricí mechanických, fyzikálních a chemických vlastností povrchové vrstvy procesu.